Żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej obchodzili swoje święto, w czasie którego Jednostka otrzymała chorągiew Wojska Polskiego. W uroczystych obchodach udział wzięło wielu znamienitych gości. Oddział Zewnętrzny w Toruniu reprezentował por. Waldemar Warmuz, zastępca kierownika działu penitencjarnego.

Święto WOT

W 2020 roku Minister Obrony Narodowej wyznaczył dzień 30 maja jako coroczne święto Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Ustanowiona data nie była przypadkowa i bezpośrednio nawiązywała do wydarzeń z 30 maja 1919 roku, kiedy to głównodowodzący Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim generał piechoty Józef Dowbor-Muśnicki rozkazał niezwłocznie przystąpić do formowania w Inowrocławiu Toruńskiego Pułku Strzelców. Pułku, którego tradycje dziedziczy CSWOT.

Przebieg uroczystości

Uroczystość odbyła się na placu apelowym przy ulicy Piastowskiej w Toruniu. W święcie wziął udział płk dypl. Arkadiusz Mikołajczyk, szef sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku oraz podniesienia flagi państwowej. Następnie głos zabrał płk. Edward Chyła, Komendant CSWOT. Kolejnym punktem programu było wręczenie chorągwi. Nie zabrakło również defilady oraz wręczenia odznaczeń. W uroczystości Oddział Zewnętrzny w Toruniu reprezentował por. Waldemar Warmuz, zastępca kierownika działu penitencjarnego.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej