Więziennicy obchodzą swoje święto. Dokładnie 102. lata temu Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret, na mocy którego powstała Straż Więzienna przemianowana w późniejszych latach na Służbę Więzienną.

Początki polskiego więziennictwa

Pierwszym dokumentem organizującym struktury polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości był dekret podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 8 lutego 1919 roku. W dekrecie "w sprawie tymczasowych przepisów więziennych" marszałek ustalił zasady i organizację polskich więzień. Mimo, że dokument ten miał charakter tymczasowy i funkcjonował tylko przez 10 lat, stworzył zręby polskiego systemu penitencjarnego na odrodzonych ziemiach polskich. Dekret kładł podwaliny pod nowoczesne więziennictwo stając się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego. Dlatego datę jego wydania traktujemy jako początek polskiego więziennictwa.

Dzisiejsza Służba Więzienna czerpie z tradycji przedwojennej Straży Więziennej. Dzięki zapoczątkowanym w 2017 roku reformom Służba stała się nowoczesną, prężną i szanowaną formacją, która stoi na straży praworządności w Polsce i bezpieczeństwa obywateli.

Służba podczas pandemii

Rok temu 13 lutego w sali koncertowej imienia Ireny Dubiskiej w Państwowej Szkole Muzycznej w Inowrocławiu z okazji święta Służby Więziennej odbyła się uroczysta akademia. Od tego czasu wiele się zmieniło. Miniony rok był dla służby pełen nowych wyzwań. Pandemia COVID – 19 zaskoczyła wszystkich ludzi. Również Funkcjonariusze Służby Więziennej stanęli przed nowymi zadaniami i nauczyli się żyć w nowej rzeczywistości. Nietypowe rozwiązania stały się codziennością. Uruchomiono komunikatory internetowe, przez które skazani mogą rozmawiać z najbliższymi, działają e-wokandy, codziennością są wideokonferencje oraz kursy prowadzone za pomocą komunikatorów internetowych. Nowego wyglądu nabrały również organizowane dla skazanych spotkania grup AA oraz zajęcia kulturalno – oświatowe. Pomimo ograniczeń był to dla naszej formacji rok pełen postępu.

Działamy poza murami

Funkcjonariusze Służby Więziennej swoje zadania wykonują zwykle za murami jednostek. Ta praca nie rzuca się w oczy. Są jednak takie przedsięwzięcia, które wychodzą poza więzienne kraty. Służba podje rękę do potrzebujących oraz swoich przyjaciół. Mowa tutaj o akcjach charytatywnych i społecznych jakich w minionym roku nie brakowało. Akcje krwiodawstwa, pomoc dla Domów Dziecka, szkół, zbiórki dla chorych, dla schroniska. Wszystko to wydarzyło się w minionym roku. Z cała pewnością sto trzeci rok istnienia naszej formacji nie będzie gorszy od poprzedniego.

 

Tekst: ppor. Krzysztof Spała

Zdjęcia; archiwalne

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej