W siedzibie Straży Miejskiej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 157 odbyła się uroczystość z okazji święta formacji oraz 31. rocznicy jej powstania. W uroczystościach udział wziął kpt. Krzysztof Brzozowski, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

31 lat Straży Miejskiej w Toruniu

Podczas obchodów święta toruńskich municypalnych Michał Zaleski - Prezydent Miasta Torunia, dziękując funkcjonariuszom Straży Miejskiej za zaangażowanie, duży wkład pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz skuteczność podejmowanych działań w trakcie codziennej służby wręczył wyróżnionym listy gratulacyjne. Uroczystość była również okazją do wręczenia awansów, odznaczeń i wyróżnień. Oddział Zewnętrzny w Toruniu podczas uroczystości reprezentował kpt. Krzysztof Brzozowski. 

Święto Straży Miejskiej

Dzień Straży Gminnej to polskie święto obchodzone co roku 29 sierpnia. Zostało ono ustanowione w rocznicę ustawy z 1997 roku, która określa funkcjonowanie Straży Gminnej i Miejskiej. Potocznie święto nazywane jest też "Dniem Strażnika Miejskiego". 

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcie: Straż Miejska w Toruniu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej