Kolejni uczniowie toruńskiego Zespołu Szkół Technicznych po wizycie w Oddziale Zewnętrznym wyszli z potężną dawką wiedzy.

Młodzież w Oddziale Zewnętrznym

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu są częstymi gośćmi w Oddziale Zewnętrznym. W tym tygodniu to już drugie spotkanie młodzieży z funkcjonariuszami. Spotkanie było efektem wcześniej zawartego porozumienia pomiędzy Zakładem Karnym w Inowrocławiu i Zespołem Szkół Technicznych w Toruniu i stanowiło kontynuację cyklu spotkań z uczniami.Kolejna klasa miała okazję poznać techniki pracy funkcjonariusza Służby Więziennej oraz zajrzeć za mury więzienia. Porozumienie pomiędzy szkołą, a Oddziałem Zewnętrznym doskonale wpisuje się w program pracy z młodzieżą jaki prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Służba Więzienna. W ramach projektu funkcjonariusze kształtują postawy obywatelskie, proobronne i patriotyczne młodzieży poprzez edukację, pogadanki i warsztaty, także na terenie jednostek penitencjarnych.

Współpraca z Technikum

4 listopada 2021 roku kpt. Krzysztof Brzozowski – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu wspólnie z mgr Agnieszką Pryba – Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. Celem porozumienia jest m.in.: tworzenie możliwości dla realizacji zajęć dydaktycznych, organizacji wizyt uczniowskich w jednostce penitencjarnej, nabywanie przez uczniów nowych doświadczeń, bieżąca wymiana poglądów i doświadczeń, wypracowanie, w oparciu o doświadczenia i aktualne osiągnięcia naukowe, nowych standardów pracy penitencjarnej oraz zapobieganie przestępczości.

O szkole

Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu jest nowoczesną placówką edukacyjną, której ukończenie daje tytuł zawodowy, a jednocześnie bardzo dobrze przygotowującą do matury. Szkoła kształci w kierunkach: Technik Logistyk, Technik Logistyk z Oddziałami Przygotowania Wojskowego, Technik Budownictwa, Technik Budownictwa z Projektowaniem Użytkowym, Technik Geodeta, Technik Teleinformatyk, Technik Dekarstwa, Murarz Tynkarz, Dekarz.

Szczególnie zainteresowanie wzbudza kierunek - Technik Logistyk z Oddziałami Przygotowania Wojskowego. Być może w klasie o profilu mundurowym swą wiedzę zdobywają przyszli funkcjonariusze Służby Więziennej. Szczególnie w klasie maturalnej zainteresowanie współpracą dydaktyczną z Oddziałem Zewnętrznym w Toruniu będzie budzić zainteresowanie uczniów chcących swoją przyszłość związać z mundurem.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej