W tym roku upamiętniamy 77. rocznicę tego krwawego zrywu. Obchody zorganizowało miasto Toruń. Oddział Zewnętrzny w Toruniu reprezentował kpt. Krzysztof Brzozowski – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium” - Józef Piłsudski.

Dźwięki syren

Dokładnie o godzinie 17:00 pierwszego sierpnia w Mieście dało się usłyszeć dźwięk syren. Godzina nie jest oczywiście przypadkowa. To godzina „W”. Sygnał do rozpoczęcia powstania. 77 lat po wybuchu powstania o tej samej godzinie rozpoczęła się w Toruniu uroczystość patriotyczna upamiętniająca ten bohaterski zryw. Pod obeliskiem „Ku czci Żołnierzy Armii Krajowej” na placu Rapackiego, gdy ucichły syreny wspólnie odśpiewano Hymn Państwowy. Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło symboliczne złożenie wiązanki kwiatów przez asystę wojskową wystawioną przez Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w imieniu mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego i miasta Torunia. Wysłuchano również wiązanki pieśni powstańczych zaprezentowaną przez Orkiestrę Wojskową z Torunia. W uroczystościach udział brał również kpt. Krzysztof Brzozowski – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

 

Wieloetapowe obchody

U zbiegu ulic Strumykowej i Szerokiej, wolontariusze MHW wznieśli tradycyjnie już powstańczą barykadę. Mieszkańcy miasta mogli zobaczyć tam scenki z życia codziennego powstańców, m.in.: punkt sanitarny, nasłuch radia Londyn, przygotowanie do druku ulotek i inne. W programie był także konkurs wiedzy o Powstaniu Warszawskim oraz recital fortepianowy.

 

Kultywujemy pamięć

Również wśród osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu pielęgnowana jest pamięć o ważnych wydarzeniach historycznych. Wychowawcy przygotowują i prowadzą liczne programy i zajęcia kulturalno-oświatowe z zakresu kształtowania postawy obywatelskiej i patriotycznej, radiowęzeł nadaje audycje o tematyce dotyczącej ważnych rocznic i świąt. Nie brakuje również pogadanek i wykładów oraz prezentacji filmów.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej