Złożeniem symbolicznej wiązanki kwiatów pod obeliskiem poświęconym "Komendantom Okręgu Pomorskiego ZWZ – AK" uczcili torunianie Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. W obchodach udział wziął kpt. Krzysztof Brzozowski – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Powstanie Polskiego Państwa Podziemnego

7 września 1939 roku w oblężonej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz utworzył wraz z grupą oficerów WP Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organizację wojskową, mającą kontynuować walkę przeciwko obu okupantom. 4 grudnia 1939 roku premier rządu RP na uchodźstwie gen. Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej. 14 lutego 1942 roku gen. Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową.

Najważniejszym celem AK było prowadzenie walki z Niemcami oraz przygotowywanie kadr i sformowanie jednostek wojskowych w celu wywołania powstania przeciw okupantowi. Tajne struktury podporządkowane rządowi emigracyjnemu nazywano po wojnie Polskim Państwem Podziemnym. Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie.

11 września 1998 roku Sejm Rzeczpospolitej Polski poprzez aklamację ustanowił dzień 27 września Dniem Powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Toruńskie Obchody Święta

Obchody zorganizowane zostały przez Miasto Toruń. O godzinie 10:00 rozpoczęła się główna część uroczystości pod obeliskiem poświęconym "Komendantom Okręgu Pomorskiego ZWZ – AK". Podczas uroczystości złożono jedną, symboliczną wiązankę kwiatów w imieniu wszystkich mieszkańców. Głos zabrał prezydent Miasta Torunia – Michał Zalewski. W uroczystości udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele instytucji i służb mundurowych. Oddział Zewnętrzny w Toruniu reprezentował kpt. Krzysztof Brzozowski – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu.
 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej