W Oddziale Zewnętrznym w Toruniu odbyły się ćwiczenia z udziałem funkcjonariuszy Straży Pożarnej oraz Policji.

Trening współdziałania

Wyszkolenie funkcjonariuszy jest nieodzownym elementem służby. Funkcjonariusz Służby Więziennej musi potrafić reagować błyskawicznie na różnego rodzaju zagrożenia. W zakładzie karnym mogą jednak zdarzyć się takie sytuacje, w których niezbędna jest pomoc innych służb.

Przygotowując się na taki scenariusz w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu funkcjonariusze wzięli udział w treningu współdziałania z Państwową Strażą Pożarną oraz Policją. Na miejscu obecna była ppłk Magdalena Zwierzchowska, Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu, kpt. Krzysztof Brzozowski - Zastępca Dyrektora, był st. bryg. Jacek Kaczmarek - Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Sławomir Reszkowski - Komendant Miejski PSP w Toruniu, st. bryg. Rafał Świechowicz - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu, natomiast Komendę Miejską Policji w Toruniu reprezentował nadkom. Marcin Klimczak - p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.

Część praktyczna

Ćwiczenia praktyczne odbyły się na terenie Oddziału Zewnętrznego w Toruniu. Funkcjonariusze przetrenowali różne scenariusze wydarzeń, które wymagają współdziałania. Przeprowadzono symulację akcji przeciwpożarowej z użyciem wozów bojowych Straży Pożarnej. Strażacy sprawdzili możliwości ewakuacji osób z dachu pawilonu mieszkalnego Oddziału Zewnętrznego. Trenowano też elementy udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w pożarze oraz ewakuację z zagrożonego rejonu.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej