Klasy mundurowe z Konina zawitały do toruńskiego Oddziału Zewnętrznego. Tym razem byli to uczniowie klas mundurowych o profilach policyjnym oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

CKU w Koninie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie prowadzi nauczanie w różnych kierunkach, m.in.: w Liceum o profilu policyjnym oraz klasę w kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego. Uczniowie klas mundurowych realizują innowacyjny program nauczania, a dzięki regularnej współpracy z Komendą Miejską Policji w Koninie, Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i innymi formacjami mundurowymi uczestniczą w profesjonalnych wykładach i zajęciach przeprowadzonych przez służby mundurowe. Wizyta w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu była zatem dla nich wyjątkową lekcją, która jednocześnie doskonale wpisała się w program szkoły.

Przebieg spotkania

Do toruńskiego Oddziału Zewnętrznego przybyło 30 osób. Jak zawsze powitał ich kpt. Krzysztof Brzozowski, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Zajęcia przeprowadzili funkcjonariusze pionu ochrony oraz penitencjarnego. Tradycyjnie najciekawszą częścią dla uczniów była możliwość zobaczenia na własne oczy pomieszczeń Oddziału Zewnętrznego tj.: sali widzeń i oddziałów mieszkalnych. Funkcjonariusze z pasją przedstawili gościom swoją służbę i wszystko co się z nią wiąże. Zachęcali do wyboru tej drogi kariery zawodowej, podkreślając jednocześnie znaczenie i etos munduru.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej