W Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu żołnierze Dobrowolnej Służby Wojskowej złożyli przysięgę. W uroczystości uczestniczył por. Mariusz Leszczyński, kierownik działu ewidencji Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Uroczysta przysięga

Przysięgę złożyło 132 żołnierzy, którzy swoją służbę rozpoczęli 3 października. Wydarzenie odbyło się w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9:00 złożeniem meldunku i podniesieniem flagi państwowej. Po złożeniu przysięgi i okolicznościowych wystąpieniach miała miejsce defilada pododdziałów. Na zaproszenie Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu płk. Remigiusza Zielińskiego w uroczystościach wziął udział reprezentant Zakładu Karnego w Inowrocławiu por. Mariusz Leszczyński, kierownik działu ewidencji.

Nowy rodzaj służby wojskowej

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest to nowy rodzaj służby wojskowej przewidziana przez ustawę o Obronie ojczyzny. Służbę taką rozpoczyna się od szkolenia podstawowego. Jego uczestnicy poznają zasady musztry, regulaminy wojskowe i podstawy posługiwania się bronią. Zwieńczeniem jest uroczysta przysięga wojskowa.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: chor. Wojciech Bazyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej