Mjr Aleksander Pastwa, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu reprezentujący Oddział Zewnętrzny w Toruniu uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku szkolnego uczniów ZDZ w Toruniu.
Uroczystość, Sztandar, Honory 

Uczniowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego, a dokładnie Technikum o profilu mundurowym przygotowali dla przybyłych gości bardzo podniosłą ceremonię. Wprowadzono uroczyście sztandar szkoły, a uczniowie w kolumnach marszowych zaprezentowali przemarsz i elementy musztry. Dzięki czemu cała uroczystość nabrała bardzo poważnego charakteru.

Współpraca ze szkołą

Technikum Mundurowe w Toruniu powstało w 2019 roku przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Toruniu jako rozwinięcie możliwości edukacji oferowanej przez stowarzyszenie ZDZ w Toruniu. W ramach kształcenia mundurowego zajęcia edukacji wojskowej realizowane są w oparciu o najnowsze i aktualizowane programy opublikowane przez MON. Szkoła oczywiście współpracuje ze Służbą Więzienną i ramach projektuW SŁUŻBIE PRAWU” jej uczniowie wizytowali toruńską jednostkę penitencjarną poznając specyfikę służby, charakterystykę Oddziału Zewnętrznego w Toruniu oraz aktualną ofertę edukacyjną Służby Więziennej wraz z ofertą pracy w naszej formacji.

 

Tekst: ppor. Łukasz Lewandowski

Zdjęcia: chor. Dawid Wasielewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej