Oddział Zewnętrzny w Toruniu gościł uczniów klasy mundurowej z Technikum Mundurowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Lekcja za kratami

Uczniowie klasy I i III o profilu policyjnym i Służby Więziennej z Technikum Mundurowego w Aleksandrowie Kujawskim gościli w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu. 15 uczniów wzięło udział w lekcji przygotowanej przez mundurowych. Zagadnienia ogólne poruszył kpt. Krzysztof Brzozowski – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu, por. Waldemar Warmuz - zastępca kierownika działu penitencjarnego opowiedział o pracy wychowawcy, a mł. chor. Mateusz Kruszczyński – inspektor działu ochrony przedstawił zagadnienia związane z obronnością i uzbrojeniem Służby Więziennej. Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z ofertą pracy w Służbie Więziennej.

Uczniowie w mundurach

Celem kształcenia uczniów w mundurowej klasie policyjnej i penitencjarnej jest zapoznanie ze specyfiką, zadaniami i podstawowymi umiejętnościami w służbie. W trakcie nauki uczniowie będą zdobywać wiedzę na temat teoretycznego i praktycznego przygotowania do służby. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwia kontynuowanie nauki na studiach na takich kierunkach jak: studia policyjne, bezpieczeństwo narodowe, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia, resocjalizacja.

W czasie realizacji programu nie brakuje również zajęć z udziałem innych służb, w tym oczywiście Służby Więziennej.

Współpraca ze szkołą

Technikum Mundurowe w Aleksandrowie Kujawskim to kolejna szkoła, która współpracuje z Zakładem Karnym w Inowrocławiu. Idea porozumień między takimi placówkami jak Technikum Mundurowe i toruńską jednostką penitencjarną polega na organizacji wspólnych konferencji, popularyzowania osiągnięć nauki i praktyki w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych, wymianę informacji oraz materiałów dydaktycznych. Strony dzięki porozumieniu mogą wspólne opracować programy edukacyjne oraz organizować wykłady, pogadanki i prezentacje między innymi w celu promowania Służby Więziennej oraz nabywania wiedzy przez uczniów.

 

Tekst: ppor. Łukasz Lewandowski

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej