Studenci czwartego roku Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu mieli możliwość zobaczyć od strony praktycznej wykonywanie kary pozbawienia wolności oraz wykonywanie tymczasowego aresztowania.

Współpraca

Nie po raz pierwszy Oddział Zewnętrzny w Toruniu gościł grupę studentów. Bliskie położenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika stwarza wiele możliwości współpracy dydaktycznej i naukowej. Wzajemne wizyty studentów w Oddziale oraz funkcjonariuszy w Uczelni przynoszą wiele korzyści obu stronom. Tym razem Oddział Zewnętrzny roboczo odwiedzili studenci czwartego roku Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, o specjalizacji Penitencjarystyka.

Przebieg zajęć

Scenariusz zajęć przewidywał rozmowę z „praktykami” z poszczególnych pionów służby. Po przywitaniu gości przez kpt. Krzysztofa Brzozowskiego, Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu, goszczący w jednostce studenci wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez kpt. Sebastiana Tercjaka, zastępcę kierownika działu ochrony oraz por. Waldemara Warmuza zastępcę kierownika działu penitencjarnego. Jak zawsze największym zainteresowaniem cieszyła się część, w której studenci na własne oczy mogli zobaczyć cele i inne pomieszczenia Oddziału Zewnętrznego.

 

Tekst: por. Krzysztof

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej