Oddział Zewnętrzny w Toruniu po raz kolejny gościł studentów. Tym razem mury jednostki odwiedzili studenci prawa, Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Cel wizyty

Celem wizyty studyjnej studentów było zaprezentowanie w jaki sposób działa polski wymiar sprawiedliwości z naciskiem na problematykę związaną z wykonywaniem kary pozbawienia wolności oraz specyfikę funkcjonowania zakładu karnego. Wizyta była dla studentów impulsem do podejmowania nowych wyzwań badawczych w dziedzinie prawa, a także rozwijania działalności naukowej.

Przebieg zajęć

Scenariusz zajęć przewidywał rozmowę z „praktykami” z poszczególnych pionów służby. Po przywitaniu gości przez kpt. Krzysztofa Brzozowskiego, Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu, goszczący w oddziale studenci wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez kpt. Sebastiana Tercjaka, zastępcę kierownika działu ochrony oraz por. Waldemara Warmuza zastępcę kierownika działu penitencjarnego.

Studenci mogli na własne oczy zobaczyć jak wyglądają poszczególne pomieszczenia Oddziału Zewnętrznego w Toruniu.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej