Po wizycie w inowrocławskiej części Zakładu Karnego przyszedł czas na Oddział Zewnętrzny. Studenci drugiego roku resocjalizacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika gościli w toruńskim Oddziale Zewnętrznym.

Nietypowy wykład i ćwiczenia

Studenci drugiego roku resocjalizacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika gościli w toruńskim Oddziale Zewnętrznym. Scenariusz zajęć przewidywał rozmowę z „praktykami” z poszczególnych pionów służby. Po przywitaniu gości przez kpt. Krzysztofa Brzozowskiego, Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu, goszczący w oddziale studenci wzięli udział w zajęciach. Pierwsza grupa wzięła udział w zajęciach prowadzonych przez kpt. Sebastiana Tercjaka, zastępcę kierownika działu ochrony. Kapitan opowiedział o służbie w dziale ochrony, zaprezentował również środki ochrony używane w zakładzie. następnie głos zabrał por. Waldemar Warmuz, zastępca kierownika działu penitencjarnego. Omówił metody resocjalizacyjne stosowane w Oddziale Zewnętrznym.

Współpraca z Uniwersytetem

Zajęcia dla studentów przeprowadzono w ramach podpisanego w grudniu ubiegłego roku porozumienia pomiędzy Zakładem Karnym w Inowrocławiu, a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach współpracy partnerzy zobowiązali się do współdziałania w wypracowaniu, w oparciu o doświadczenia i aktualne osiągnięcia naukowe, nowych standardów pracy penitencjarnej, tworzeniu możliwości do realizacji zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Zakłada ono również m.in.: współdziałanie w realizacji projektów i prac badawczych, opracowanie programu praktyk dla studentów. W przeszłości zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy odbywały się również w siedzibie UMK. Studenci wielokrotnie mogli osobiście zobaczyć jak wygląda służba funkcjonariusza Służby Więziennej wchodząc na teren Oddziału Zewnętrznego w Toruniu. Funkcjonariusze wraz z wykładowcami byli również współorganizatorami licznych konferencji naukowych. Ostatnia taka konferencja odbyła się przed wybuchem pandemii i nosiła tytuł „Za kurtyną resocjalizacji. Kierunki współdziałania w przestrzeni resocjalizacyjnej".

Studenci resocjalizacji

Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów I-go stopnia na kierunku: pedagogika specjalna, specjalność: Resocjalizacja uzyskuje wiedzę humanistyczną oraz wykształcone poczucie wrażliwości na potrzeby każdego człowieka, szczególnie człowieka niedostosowanego społecznie. Także człowieka wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji oraz społecznym funkcjonowaniu. Absolwent studiów posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga resocjalizacyjnego, pedagoga-specjalisty realizującego działania związane z resocjalizacją oraz profilaktyką niedostosowania społecznego. Możliwość wzięcia udziału w wykładach prowadzonych przez osoby na co dzień pełniące służbę jest zatem doskonałym uzupełnieniem oferty edukacyjnej.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej