Do punktu bibliotecznego w toruńskim Oddziale Zewnętrznym trafiły nowe książki. Wolumeny zostały przekazane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnica Kopernikańska.

Współpraca z Książnicą Kopernikańską

Na podstawie umowy pomiędzy Oddziałem Zewnętrznym w Toruniu, a Wojewódzką Biblioteką Publiczną - Książnica Kopernikańska w sprawie prowadzenia punktu bibliotecznego dokonano wymiany książek, wskutek której zasób wolumenów punktu bibliotecznego wzbogacił się o dodatkowe 35 pozycji. Nie jest to pierwsza tego typu wymiana. Oddział Zewnętrzny współpracuje z Książnicą od lat. Dzięki temu możliwe jest jeszcze skuteczniejsze kształtowanie nawyku czytania wśród osadzonych w jednostce penitencjarnej.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

Uroczystego otwarcia Książnicy Miejskiej im. Kopernika z siedzibą w budynku Towarzystwa Naukowego przy ul. Wysokiej dokonano 19 lutego 1923 roku, natomiast zbiory liczące ok. 100 tysięcy woluminów zostały udostępnione 10 grudnia 1923 roku. Zgromadzone w bibliotece i pieczołowicie do dziś przechowywane zabytkowe kolekcje książek i czasopism odzwierciedlające pasje bibliofilskie mieszkańców Torunia oraz dzieje księgozbiorów toruńskich w minionych wiekach zostały zaliczone, na mocy Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z 24 listopada 1998 roku, w poczet Narodowego Zasobu Bibliotecznego naszego kraju.

Czytelnictwo w Oddziale Zewnętrznym

Każda jednostka penitencjarna w Polsce posiada w swojej strukturze bibliotekę oraz podpunkty biblioteczne, w których osadzeni mają możliwość wypożyczania i zamawiania książek oraz dostępu do czasopism. Biblioteki posiadają w swoich zbiorach przeróżne pozycje książkowe, praktycznie w każdej dziedzinie życia, nauki i fantastyki. Zbiory zawierają także książki do nauki i poszerzania wiedzy naukowej, słowniki, podręczniki do nauki prawa jazdy, czy nauki języków obcych.

Księgozbiór Oddziału Zewnętrznego w Toruniu liczy 2601 książek. W 2021r. W Oddziale Zewnętrznym wśród osadzonych było 648 czytelników, co przełożyło się na 1376 wypożyczeń. Dzięki ogromnej pracy jaka w propagowanie czytelnictwa wkładają wychowawcy, liczba ta systematycznie rośnie.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: chor. Wojciech Bazyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej