Co pewien czas Oddział Zewnętrzny w Toruniu odwiedzają osoby, które swoim życiem, historią lub działalnością mogą pozytywnie wpłynąć na osadzonych. Z projekcie z cyklu „spotkania z ciekawymi ludźmi” w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu gościł pisarza i badacza historii Jakub Kuza.

Jakub Kuza

Z wykształcenia prawnik i filozof, zawodowo od lat związany z branżą książkową. Przez kilka lat kierował działem promocji Europejskiego Centrum Solidarności. Prywatnie fanatyk historii, piłki nożnej, giełdy i romańskiej architektury. Autor takich książek takich jak: „Krótka Historia Jednego Zdjęcia” i „Krótka Historia Jednego zdjęcia. Kobiety”, „Bitwa o Polskę 2020”. Obecnie przygotowuje materiał do cyklu reportaży poświęconych tajemniczym miejscom w Polsce. Wśród już opisanych miejsc znajdują się m. in.: Zamek Królewski na Wawelu i inne. Autor jest żywo zainteresowany również budynkami Oddziału Zewnętrznego w Toruniu.

Spotkanie z ciekawym człowiekiem

Niezwykły zawód, wspaniała pasja, ciekawe umiejętności – czyli coś co tworzy styl życia. Styl życia inny niż przestępczy ukazuje, że „można inaczej”. Dlatego też spotkania osadzonych z „ciekawymi ludźmi” mają ogromny wpływ na proces resocjalizacji. Stanowią inspirację dla skazanych do zaangażowanie się w zmianę dotychczasowych, często nieprzystosowawczych, nawyków spędzania wolnego czasu. Tego typu wydarzenia wpływają pozytywnie na ich postawy. Jest to zatem nie tylko okazja do spotkania ze znanymi i podziwianymi osobami, ale również szansa na odnalezienie własnej drogi do samorealizaji.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej