26 kwietnia 2019 odbyła się szósta edycja konferencji naukowej, której organizatorem była Sekcja Resocjalizacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod przewodnictwem dr hab. Małgorzaty H. Kowalczyk, prof. UMK.

Funkcjonariusze Służby Więziennej uczestnikami obrad na Wydziale Nauk Pedagogicznych

W sesji plenarnej, w Auli Darwina uczestniczyli funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Wspólnie z Dyrektor ppłk Magdaleną Zwierzchowską oraz Zastępcą Dyrektora kpt. Markiem Sobczakiem, swój udział mieli ppor. Wioleta Kubiak oraz ppor. Adam Zieliński – funkcjonariusze działu penitencjarnego toruńskiego oddziału zewnętrznego.

Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawowali Dyrektor Generalny Służby Więziennej - gen. Jacek Kitliński oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy – płk Jacek Gościak. 

Obecny na konferencji, płk Jacek Gościak w swoim wystąpieniu zapoznał gremium z założeniami i zadaniami Służby Więziennej, wskazując jednocześnie na nierozerwalność teorii i praktyki w procesie resocjalizacji.  

Międzynarodowy głos w dyskusji

W dalszej części konferencji nie zabrakło prelekcji cenionych badaczy ze świata nauki. Ciekawymi wystąpieniami były również te wygłoszone przez przedstawicieli Instytutu Służby Kryminalno - Wykonawczej oraz Instytutu Służby Więziennej w Kijowe.

Potrzeba aktualizowania wiedzy

Dzięki tematom podjętym w trakcie konferencji, poszerzonym o wystąpienia praktyków z dziedziny resocjalizacji, całość była doskonałym bodźcem do dalszego rozwoju w pracy penitencjarnej.

 

Tekst: ppor. A. Zieliński

Zdjęcia: mł. chor. J. Sejdowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej