Oddział Zewnętrzny w Toruniu w ramach wymiany międzynarodowej gościł dwóch sędziów z zagranicy.

Wizyta w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu sędziów sądu apelacyjnego z Majorki jest kolejnym elementem z cyklu wizyt wymiany stażowej organizowanej przez European Judicial Training Network – EJTN. Program wymiany realizowany jest w tym roku od listopada. W Polce gości 11 sędziów i prokuratorów z Unii Europejskiej. Gościom z Hiszpanii przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym dotyczące przebiegu aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, a także kształcenia ustawicznego sędziów oraz prokuratorów. Sędziowie odwiedzili też różne jednostki penitencjarne w Polsce. Zawitali także do toruńskiego Oddziału Zewnętrznego. Gośćmi opiekował się Sędzia Piotr Gęsikowski. Ostatnie tego rodzaju przedsięwzięcie w toruńskim Oddziale Zewnętrznym odbyło się we wrześniu 2019 roku. Wówczas toruński "okrąglak" gościł sędziów z Łotwy i Estonii.

Goście z zagranicy - Służba Więzienna (sw.gov.pl)

Wymiana międzynarodowa

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) została założona przez szkoły sądownictwa i inne instytucje odpowiedzialne w szczególności za szkolenie zawodowego wymiaru sprawiedliwości wszystkich państw członkowskich UE jest główną platformą i organizatorem szkoleń i wymiany wiedzy w europejskim sądownictwie. EJTN reprezentuje interesy ponad 160 000 europejskich sędziów, prokuratorów i szkoleniowców sądowych z całej Europy. Utworzona w 2000 r. zajmuje się szkoleniami z zakresu prawa UE, prawa cywilnego, karnego i handlowego oraz językoznawstwa i zagadnień społecznych. Wizją EJTN jest przyczynianie się do rozwoju wspólnej europejskiej kultury prawnej i sądowej. EJTN opracowuje normy szkoleniowe i programy nauczania, koordynuje wymiany i programy szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, rozpowszechnia wiedzę fachową na temat szkoleń i promuje współpracę między instytucjami UE prowadzącymi szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Przebieg wizyty

Goście mieli możliwość zapoznania się z obowiązującym porządkiem wewnętrznym oddziału, zapoznania się z terenem jednostki – miejscami, z których korzystają osadzeni w trakcie pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej oraz miejsc zakwaterowania i zatrudnienia osadzonych. Goście poznali również charakterystykę populacji przebywających w „beczce” więźniów oraz usłyszeli o prowadzonych przez kadrę penitencjarną oddziaływaniach i realizowanych programach resocjalizacyjnych. W ostatniej części wizyty goście mogli zobaczyć film przybliżający charakterystykę Służby Więziennej.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: st. szer. Mariusz Wochna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej