Wzorem lat ubiegłych pod nadzorem wychowawcy skazani z Oddziału Zewnętrznego w Toruniu uporządkowali alejki cmentarza.

Dwóch osadzonych pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej z toruńskiego Oddziału Zewnętrznego, mając na uwadze Święto Wszystkich Świętych, porządkowało zaniedbane nagrobki na cmentarzu Komunalnym w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej. Prace wykonane zostały w ramach zajęć kulturalno-oświatowych poza terenem jednostki organizacyjnej.

Społeczne i resocjalizacyjne korzyści z zajęć k-o

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego dbają o to, aby zajęcia poza terenem jednostki były użyteczne społeczne. W ramach wyjścia k-o osadzeni uporządkowali zaniedbane groby i alejki cmentarza. Zadbali zatem, aby w ramach ich zajęć skorzystali również mieszkańcy Torunia odwiedzający groby swoich bliskich. Tego typu prace pozwolą skazanym poczuć się użytecznymi dla społeczeństwa oraz poczuć się jego częścią.

Zajęcia kulturalno-oświatowe

Zajęcia kulturalno-oświatowe, w tym również te poza murami więzienia są istotnym elementem procesu resocjalizacji. Daje to możliwość sprawdzenia zachowania szczególnie wyselekcjonowanej grupy osadzonych poza murami zakładu karnego. Proces resocjalizacji jest procesem wieloetapowym. Zanim skazany opuści teren jednostki organizacyjnej musi nastąpić szereg działań funkcjonariuszy, których zadaniem jest ocena ryzyka podjęcia przez osadzonego działań niepożądanych. Analizowane są akta osobowe skazanego, jego stan psychiczny oraz gotowość do opuszczenia murów więzienia. Zajęcia pod dozorem funkcjonariusza są działaniami, które dają możliwość zdiagnozowania, czy konkretny skazany może w najbliższej przyszłości zostać zatrudniony poza terenem jednostki lub korzystać z przepustki.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Anna Jasiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej