Od 10 do 12 września br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyły się niecodzienne warsztaty teatralno - integracyjne, w trakcie których osadzone miały okazję spotkać się i pracować z aktorami z Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego ITAN z Krakowa. Projekt zrealizowany został dzięki współpracy kadry penitencjarnej Aresztu Śledczego w Opolu ze Stowarzyszeniem im. Richarda Straussa z Wrocławia oraz Fundacji ITAN z Krakowa.

Trzydniowe warsztaty twórcze poświęcone były wspólnemu przygotowaniu spektaklu teatralnego na kanwie legendy krakowskiej pt. „Czarna Dama”. Autorką scenariusza projektu jest Beata Dżon - Ozimek. Przy współpracy z pięciorgiem niewidomych i niedowidzących artystów oraz przy wsparciu aktora i reżysera, Artura Dziurmana, osadzone miały okazję stać się na moment aktorkami i uczestniczyć w autentycznym procesie twórczym. Pracując z osobami mającymi ograniczenia zmysłowe tj. niewidzącymi bądź niedowidzącymi mogły, uczyć się jak pokonywać i radzić sobie z codziennymi przeszkodami i trudnościami wynikającymi z ograniczeń.  Przekonać się, że „pomimo ciemności” poprzez sztukę i kulturę można dotrzeć do światła i radości oraz znaleźć w twórczym działaniu sens.
 
Warsztaty rozpoczęły się od projekcji filmu pt. „Wykluczeni” w reż. Artura Dziurmana prezentującego historię członków zespołu aktorskiego działającego w teatrze „ITAN”, jego powstania oraz bieżącej działalności. Aktorzy opowiadają w nim o swojej trudnej codzienności, marzeniach i pasjach. Dzielą się nabytym doświadczeniem życiowym, przekazując odbiorcom, że zmiana i realizacja własnych celów i pasji jest możliwa, pomimo ograniczeń.  

Dalszą część warsztatów stanowiło doświadczanie. Doświadczanie bycia, opiekunem i opiekowanym, uczniem i nauczycielem, przewodnikiem i podążającym, aktorem i sobą samym. Pod bacznym okiem reżysera, aktorzy niewidzący i aktorki skazane, przy wykorzystaniu elementów multimedialnych, przygotowali osobistą  wersję krakowskiej legendy o „Czarnej Damie”, którą finalnie zaprezentowali zaproszonej grupie skazanych.   

Warsztaty doskonale wpisały się w prowadzony przez kadrę penitencjarną proces resocjalizacji osadzonych przez sztukę. Skazane biorące aktywny udział w procesie twórczym, pracujące z osobami niewidzącymi nabywały, dzięki uczestnictwu w zajęciach, niezbędnych w życiu umiejętności, w tym  współpracy w obrębie grupy. Miały okazję poprawiać posiadane już kompetencje społeczne i poczuć się częścią i ogniwem społeczeństwa.

W trzeci i ostatni dzień realizacji projektu w Oddziale Zewnętrznym w Turawie gościliśmy Wicemarszałka Województwa Opolskiego Romana Kolka, który w  towarzystwie Kierownika Oddziału mjr. Jacka Światłego obejrzał próbę generalną przygotowanego w trakcie warsztatów spektaklu. Gość wyraził swoje uznanie dla pracy aktorów i reżysera oraz wagi pracy resocjalizacyjnej wykonywanej przez Służbę Więzienną.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Fundacji PZU.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Dawid Makowski

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej