Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku mjr Krystian Kulicz oraz Prezes zarządu Grzegorz Matyjaszczyk podpisali umowę w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych w Firmie Euro-Fish.

Jest to firma, która powstała w 2012 r., dzięki nowoczesnym sposobom zarządzania stała się liderem w zakresie skupu, przetwórstwa i mrożenia ryb. Od początku swojej działalności zakład dokonał wielu modernizacji i rozbudowy w kierunku usprawnienia i zagwarantowania wysokiej jakości produkcji.

W swojej flocie morskiej posiadają 6 kutrów rybackich oraz łodzi o dużej dzielności morskiej. Załoga to bardzo doświadczeni rybacy, kapitanowie oraz inni członkowie załóg, którzy dbają o najwyższą jakość poławianych ryb trafiających do zakładu przetwórczego.

Areszt Śledczy w Słupsku w ramach Ministerialnego Programu Pracy dla więźniów realizuje szereg inicjatyw mających na celu pozyskanie potencjalnych kontrahentów do udziału w programie, a tym samym zwiększenie liczby pracujących osadzonych. Umowa z firmą Euro-Fish przewiduje zatrudnienie do 16 skazanych. Osadzeni będą wykonywali prace na stanowisku jako pracownik przetwórstwa rybnego.

Praca osób pozbawionych wolności jest jednym z najważniejszych elementów ich społecznej readaptacji. Skazani podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobywają wiedzę z zakresu aktywizacji zawodowej zwiększając swoje szanse na zdobycie zatrudnienia po opuszczeniu izolacji penitencjarnej.

 

Tekst: mjr Małgorzata Perzyna

Zdjęcia: mjr Małgorzata Perzyna


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej