W dniu 28.11.2023 r. w Areszcie Śledczym w Słupsku przeprowadzono ćwiczenia taktyczno – ochronne pod kryptonimem „Zakładnik”.

Pożar sali widzeń znajdującej się w budynku administracji, ogłoszenie alarmu, powiadomienie Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Słupsku oraz Sądu Rejonowego w Słupsku, ewakuacja funkcjonariuszy w wyznaczone miejsce, następnie po dotarciu do jednostki straży pożarnej podjęcie działań ratowniczych. Pożar został wzniecony przez osadzonego, który chciał odwrócić uwagę wszystkich od zdarzeń, które miały miejsce w magazynie mundurowym, gdzie osadzeni zabarykadowali się i wzięli funkcjonariusza na zakładnika. Powołano sztab kryzysowy, poinformowano Komendę Miejską Policji w Słupsku o zdarzeniu. Do jednostki wezwano funkcjonariuszy GISW okręgu koszalińskiego, wzmocniono stanowiska. Do jednostki przybył negocjator policyjny, który podjął rozmowy z osadzonymi. Niestety negocjacje zakończyły się niepowodzeniem. Do akcji przystąpiła grupa interwencyjna, która opanowała sytuację, przywróciła porządek w jednostce.

 

Brzmi to jak scenariusz filmu, na szczęście był to plan ćwiczeń taktyczno – ochronnych pod kryptonimem „Zakładnik”, które zostały przeprowadzone w dniu 28.11.2023 r. w Areszcie Śledczym w Słupsku.

 

Głównym zadaniem ćwiczeń było zgranie, współpraca funkcjonariuszy Straży Pożarnej, Policji oraz Służby Więziennej w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej wymagającej podjęcia wspólnych działań.

 

W trakcie szkolenia sprawdzono zachowanie funkcjonariuszy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa jednostki, doskonalono współpracę pomiędzy działaniami grup interwencyjnych, przeprowadzono ewakuację z zagrożonego budynku.

 

Po zakończeniu działań przyszedł czas na podsumowanie, analizę przeprowadzonych ćwiczeń. Obserwatorzy podjęte działania przez funkcjonariuszy ocenili bardzo wysoko, podkreślali profesjonalizm oraz zaangażowanie wszystkich uczestników ćwiczeń.

 

Tekst: mjr Artur Rajkowski

Zdjęcia: ppor. Paweł Bińczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej