2 czerwca 2023 r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Słupsku.

Poprzedziła ją msza święta odprawiona w intencji funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Słupsku w kościele pw. św. Jacka w Słupsku, koncelebrowana przez biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ks. Krzysztofa Zadarko.

Główne uroczystości odbyły się na skwerze przy pomniku Powstańców Warszawskich w Słupsku. Wziął w nich udział wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha, zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Krzysztof Stefanowski oraz wicewojewoda pomorski Aleksander Jankowski.

Sztandar ufundowało Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET we Wronkach.

- Nadanie sztandaru to podniesienie rangi Aresztu Śledczego w Słupsku - mówił Piotr Cieplucha. I dodał: - To uhonorowanie także ciężkiej pracy funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, którzy w słupskiej jednostce penitencjarnej na co dzień służą i pracują. Zachęcał funkcjonariuszy do jak najczęstszego wychodzenia do społeczeństwa, aby funkcjonariusze naszego aresztu jak najczęściej się pokazywali i to z jak najlepszej strony.

Pułkownik Stefanowski życzył całej słupcekiej załodze, aby ten sztandar był przypomnieniem, że nasza służba, wymaga odwagi, honoru i męstwa. - Niech te idee i wartości przyświecają pracy funkcjonariuszy słupskiego aresztu - mówił.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele związków zawodowych - Grzegorz Ołdak, przewodniczący Zarządu Okręgowego w Gdańsku, członek Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej, Wioletta Guzowska, wiceprzewodnicząca Zarządu Okręgowego w Koszalinie, przewodnicząca Zarządu Terenowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Słupsku, mjr Małgorzata Perzyna, wiceprzewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Starem Bornem w zastępstwie Andrzej Kołodziejskiego przewodniczącego Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność oraz chor. Adam Mikołajczyk, przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Starem Bornem.

Wiceminister sprawiedliwości przekazał sztandar na ręce kpt. Krystiana Kulicza, Dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku. W drzewce sztandaru zostały wbite gwoździe honorowe oraz gwoźdź pamiątkowy.

W skład pocztu sztandarowego Aresztu Śledczego w Słupsku wchodzą: dowódca pocztu mł. chor. Piotr Biblis, sztandarowy kpr. Mateusz Dziamski, asysta st. kpr. Wojciech Mączka.

Akt nadania sztandaru, jest dla każdej formacji mundurowej wyjątkową i niepowtarzalną uroczystością. Sztandar, który Areszt Śledczy w Słupsku otrzymał ma wymiar materialny jak również symboliczny, nawiązujący do przynoszącej dumę i splendor, pięknej tradycji rycerskiej i wojskowej. Tak jak niegdyś uosabiał on ciągłość i stabilność dowodzenia, wyzwalał żołnierski heroizm oraz odwagę potrzebną do trwania w niebezpieczeństwie bitewnym, tak i dziś, w czasach pełnienia zwyczajnej, codziennej służby, siła symboliki sztandaru, przekłada się na jej etos i godność, tak potrzebną funkcjonariuszom powołanym do szczególnej pracy, jaką jest służba społeczeństwu.

Tekst: mjr Artur Rajkowski

Zdjęcia: mjr Bartosz Lepka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej