„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

Dzięki uprzejmości Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku wczoraj przed słupskim aresztem pojawił się krwiobus. Funkcjonariusze naszej jednostki licznie wzięli udział w akcji honorowego krwiodawstwa, ponieważ „pomaganie mamy we krwi”. W akcji uczestniczyło 24 funkcjonariuszy, uzyskano prawie 11 litrów krwi.

Honorowe krwiodawstwo to zarówno wspaniała idea jak i niezastępowalna metoda leczenia. W Polsce oparte jest na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Człowiek jest jedynym źródłem tego wspaniałego leku. Krew pobierana jest tylko od zdrowych osób po spełnieniu odpowiednich warunków. Z roku na rok obserwuje się wzrastające zapotrzebowanie na krew i jej składniki w związku z postępem medycyny oraz starzeniem się społeczeństwa. Honorowy dawca przychodząc do punktu krwiodawstwa pomaga w wyzdrowieniu lub bezpośrednio ratuje życie drugiego człowieka. Oddając bezinteresownie krew i jej składniki wspieramy lekarzy w ich codziennej walce o życie pacjentów.

Tekst: mjr Artur Rajkowski

Zdjęcia: st.sierż.sztab. Adam Sobczak, kpr. Agnieszka Noga, st.szer. Natalia Chudzik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej