Kpt. Krystian Kulicz pełni służbę w Służbie Więziennej od 2 kwietnia 2004 roku, rozpoczynając ją na stanowisku strażnika działu ochrony.

W 2012 roku ukończył szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. Z dniem 30 czerwca 2014 roku został mianowany na stanowisko kierownika działu ochrony, a następnie z dniem 3 kwietnia 2017 roku na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie. Następnie z dniem 20.08.2020r. został powołany Dyrektorem Zakładu Karnego w Koszalinie, a po reorganizacji i połączeniu jednostek koszalińskich został Zastępcą Dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie. Tak szeroki wachlarz awansu zawodowego zaprowadził go aż do Słupska, gdzie w dniu 16.01.2023r. został powołany na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku.

Bardzo serdecznie gratulujemy i z nadzieją patrzymy na przyszłą współpracę

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej