W dniu 22.11.2022 r. odbyło się spotkanie w  Powiatowym Urzędzie Pracy w sprawie wsparcia naboru do Aresztu Śledczego w Słupsku

Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku ppłk Grzegorz Kowalik spotkał się dzisiaj z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Słupku Pawłem Kądzielą. Rozmowy dotyczyły dalszej współpracy, w ramach, której promowana będzie rekrutacja do Służby Więziennej. Potencjalni kandydaci zostaną zapoznani ze specyfiką pracy w naszej formacji, wymogami jakie stawia się przyszłym funkcjonariuszom oraz warunki zatrudnienia, w tym korzyści wynikające z podjęcia służby. Planowane są spotkania z osobami zainteresowanymi pracą w areszcie oraz udział w kolejnych targach pracy.

Tekst i zdjęcia: Artur Rajkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej