W dniu 26.06.2023 roku Areszt Śledczy w Słupsku, za zgodą Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie przekazał zbędny sprzęt łączności radiowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Postominie na wniosek jej prezesa.

W dniu 26.06.2023 roku Areszt Śledczy w Słupsku, za zgodą Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie przekazał zbędny sprzęt łączności radiowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Postominie na wniosek jej prezesa. Analogowe środki łączności w związku z  całkowitym przejściem w ramach modernizacji wszystkich jednostek organizacyjnych na cyfrowy system łączności, stały się zbędne w strukturach SW, ze względu na brak możliwości ich użycia w nowym systemie.  Przekazywane urządzenia w postaci radiotelefonów przenośnych, stacji przewoźnych oraz elementów stacji bazowej wraz z osprzętem i akcesoriami, zyskają nowe życie w rękach druhów ochotników z pobliskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Postominie, którym posłużą zarówno w akcjach ratowniczo-gaśniczych jak i procesie szkoleniowym. Protokół przekazania  podpisali, Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku kpt. Krystian Kulicz oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Postominie Pan Marek Domżałowicz. Korzystając z okazji uzgodniono porozumienie w sprawie dalszej współpracy z OSP Postomino polegającej na promowaniu wśród strażaków ochotników naboru na wolne miejsca pracy w Areszcie Śledczym w Słupsku.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Stanisław Otoka

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej