1 sierpnia 2023 roku Miasto Słupsk, w symboliczną godzinę „W” tradycyjnie już zatrzymał się, aby uczcić pamięć o Powstańcach Warszawskich i ich heroicznym zrywie.

Pomimo obfitych opadów deszczu wielu przedstawicieli świata polityki, licznie zgromadzone delegacje oraz sami mieszkańcy miasta wzięli udział w obchodach 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Słupsku.

W uroczystościach z ramienia Aresztu Śledczego w Słupsku, udział wzięli Z-ca Dyrektora kpt. Andrzej Martyka oraz poczet sztandarowy Aresztu Śledczego w Słupsku.

Jesteśmy tym miastem, tymi mieszkańcami, którzy zaprzeczyli dramatycznemu pytaniu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który zapytał na końcu jednego ze swoich wierszy – czy nam kiedyś z litości postawią choćby krzyż? Miasto Słupsk postawiło ten krzyż – mówiła podczas uroczystości prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

Słupsk był pierwszym miastem w Polsce, w którym już w 1945 roku zbudowano Pomnik Powstańców Warszawskich. Uroczystość była także okazją do wysłuchania koncertu Piosenki Powstańczej.

Zdjęcia: Gp24

Tekst: Marta Milczarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej