W Areszcie Śledczym w Słupsku zorganizowano dyktando dla osadzonych

Od wielkiej czy małej litery? Samo „h” czy „ch”? Łącznie czy rozdzielnie? Osadzeni z Aresztu Śledczego w Słupski po raz kolejny wzięli udział w „X Ogólnopolskim Dyktandzie dla Osadzonych Czerwony Bór 2023”, którego organizatorem jest Zakład Karny w Czerwonym Borze.

Dyktando służy zabawie i oswojeniu trudności ortograficznych. Nie jest to klasówka, nikt nie stawia ocen, osoby pozbawione wolności maja okazję poznawać możliwości polszczyzny. Może wśród piszących w naszej jednostce znajdzie się nowy Mistrz Ortografii?

Tekst: mjr Artur Rajkowski

Zdjęcia: mł. chor. Elżbieta Rybak-Gręzak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej