„Wielkość człowieka mierzy się nie przez to, co ma, ale przez to, czym dzieli się z innymi” - św. Jan Paweł II

W miniona niedzielę 12 grudnia  funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie wzięli udział w 23 edycji akcji "Szlachetna Paczka". Dzięki ich ofiarności i zaangażowaniu udało się przygotować paczki z niezbędnymi artykułami gospodarstwa domowego oraz prezentami dla dwóch potrzebujących rodzin oraz dzieci z lokalnego domu dziecka.

To niezwykle ważne wydarzenie pokazuje, że funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej nie tylko pełnią ważną funkcję w systemie bezpieczeństwa Państwa, ale także czynnie angażują się w pomoc społeczności lokalnej. Akcję przygotowali wspólnie członkowie NSZZFiPW w Częstochowie, OSP w Rększowicach, Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Katowicach oraz klubu motocyklowego „Prison Riders”, którzy na co dzień pełnią służbę a częstochowskim areszcie.  Połączyli siły tworząc zespół pełen empatii i gotowości do pomocy potrzebującym.

Warto podkreślić, że funkcjonariusze i pracownicy naszej formacji są szczególnie wyczuleni na ludzką krzywdę. Doświadczenia z naszej codzienna praca kształtują spojrzenie i szczególną wrażliwość na ludzką krzywdę. To właśnie ta wrażliwość skłania nas do aktywnego udziału w akcjach charytatywnych, takich jak "Szlachetna Paczka".

Akcja "Szlachetna Paczka", wspierana przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Częstochowie, stanowi jasny sygnał, że pomaganie najuboższym jest nie tylko obowiązkiem społecznym, ale także wartością, którą warto pielęgnować. Działania te niosą ze sobą nadzieję na lepsze jutro dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, a jednocześnie ukazują, że wspólna troska i zaangażowanie mogą zmieniać świat na lepsze.

 

 

tekst: mjr Piotr Pijet

 

zdjęcia: kpr. Olgierd Stępień

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej