W 83 rocznicę napaści sowieckiej na Polskę w Zamościu odbyły się uroczystości upamiętniające ten tragiczny dzień.

Cios w plecy

17 września 1939 r., Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski.

 

Bilans strat

Po napaści na Polskę przez sowietów aresztowano ponad 200 tys. Polaków , których zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły niemal 1,5 mln. Polaków; około 22,5 tys. oficerów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze.

 

Pamiętamy

W 83. rocznicę tamtych wydarzeń władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, instytucje i stowarzyszenia a także mieszkańcy Zamościa oddali hołd wszystkim tym, którzy zginęli z rąk sowietów.

Uroczystości rozpoczęły się odprawieniem mszy św. w intencji ojczyzny. Po mszy św. na Rotundzie Zamojskiej odbyła się dalsza część obchodów tej rocznicy, ceremoniał wojskowy, przemówienie prezydenta Zamościa Andrzeja Wnuka, modlitwa za pomordowanych, złożenie wiązanek kwiatów. Zakład Karny w Zamościu podczas obchodów reprezentował zastępca dyrektora zamojskiej jednostki penitencjarnej kpt. Piotr Grabczak wraz z pocztem sztandarowym.

W ramach obchodów na terenie zakładu karnego zorganizowano dla osadzonych wystawę tematyczną poświęconą napaści sowietów na Polskę, konkurs wiedzy historycznej. Zespół skazanych ds. kulturalno-oświatowych przygotował gazetki ścienne i broszurę tematyczną. W radiowęźle wyemitowano w wewnętrznym kanale telewizyjnym materiały dokumentalne dotyczące napaści sowietów na Polskę.

 

Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: organizator  i  kpt. Jarosław Małecki

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej