W zamojskich obchodach 83 rocznicy Zbrodni Katyńskiej w kościele Św. Katarzyny w Zamościu oraz przed Krzyżem Katyńskim, uczestniczyła zamojska jednostka penitencjarna. W obchody włączyli się również pensjonariusze zamojskiego więzienia. W ramach upamiętnienia oraz żywej lekcji historii skazani oddali hołd poległym ofiarom zbrodni katyńskiej.

W uroczystościach miejskich, zamojską jednostkę penitencjarną wraz z pocztem sztandarowym reprezentował z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu kpt. Piotr Grabczak. Uczestniczył w mszy świętej upamiętniającej poległych, którą oprawę muzyczną uświetnił, Reprezentacyjny Zespół Wokalny Służby Więziennej. Następnie kpt. Piotr Grabczak razem z przedstawicielami służb mundurowych miasta Zamość, złożył symboliczny wieniec pod krzyżem upamiętniającym zamordowanych.

 

Poza oczywistymi oddziaływaniami jak nauka oraz praca, jednostki penitencjarne w całej Polsce naciskają na edukację patriotyczno-historyczną. Jest to świetne narzędzie wykorzystywane przez kadrę jednostek penitencjarnych, mające na celu pozytywne zmiany wobec osób odbywających kary pozbawienia wolności. Dzięki edukacji patriotycznej możemy kształtować poczucie odpowiedzialności i kreować pozytywne społecznie postawy.

 

Wydarzenia które miały miejsce w Katyniu w 1940 roku, można określić jako jedne z najtragiczniejszych wydarzeń w historii naszej ojczyzny. 3 kwietnia 1940 roku rozpoczęto likwidację obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Wiosną 1940 roku blisko 22tys. Obywateli Polski, w tym ponad 10tys. Wojskowych i policjantów oraz innych służb mundurowych, na mocy decyzji władz ZSRR, zostało uznanych za „wrogów władzy sowieckie” i zamordowanych strzałem w tył głowy przez radziecką policję polityczną NKWD.

 

W dniach 11-14 kwietnia br., kadra zamojskiej jednostki penitencjarnej przypomniała skazanym o tym makabrycznym mordzie. Została przeprowadzona prelekcja połączona z dyskusją na której poruszono tematykę zbrodni Katyńskiej, wyemitowano audycję w radiowęźle oraz została stworzona gazetka ścienna w celu upamiętnienia tego strasznego wydarzenia. W trakcie zajęć osadzeni mogli poznać historię, dowiedzieć się o sytuacji politycznej oraz wojskowej tamtego okresu. Dodatkowo wychowawcy kulturalno-oświatowi przedstawili jak wyglądał mord na polskiej elicie wojskowej oraz intelektualnej. Podsumowaniem zajęć było wyjście osadzonych poza teren zakładu karnego w celu odwiedzenia pomnika zamordowanych, kaplicy sybiraków oraz zapalenie symbolicznego znicza.

 

Autor: mł. chor. Mateusz Synowiec

Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki, mł. chor. Mateusz Synowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej