Edukacja patriotyczna jest jedną z form wpływu na zmiany w procesie resocjalizacji. Zakład Karny w Zamościu stara włączać się we wszystkie przedsięwzięcia patriotyczne w naszej okolicy.

Tym razem funkcjonariusze działu penitencjarnego, poza obchodami Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zapisali do udziału w biegu skazanych z zamojskiej jednostki penitencjarnej. Edukacja patriotyczna jest jedną z form wpływania na zachowanie osadzonych, tak aby kształtować w nich pozytywną postawę. Poza tymi oczywistymi metodami wpływu jak nauka oraz praca, wychowawcy starają się pokazać skazanym inne, społecznie akceptowalne formy spędzania wolnego czasu.

 

Bieg „Tropem Wilczym” upamiętniający Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest idealną formą żywej lekcji historii. Poza czysto sportową rywalizacją, można poruszyć szeroką tematykę historyczną. Taka metoda wpływu ma bardzo pozytywne efekty. Poza spędzeniem czasu w sposób społecznie akceptowalny, osadzeni mogą nauczyć się zasad fairplay oraz krzewić kulturę fizyczną. Podsumowując dzięki takim przedsięwzięciom, osoba pozbawiona wolności uczy się historii, prawidłowego życia w społeczeństwie oraz krzewi kulturę fizyczną.

 

Autor: mł. chor. Mateusz Synowiec

Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki, mł. chor. Mateusz Synowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej