W Zakładzie Karnym w Zamościu na chwilę obecną realizowany jest kurs zawodowy asystent osoby starszej/niepełnosprawnej z modułem pierwszej pomocy finansowany ze środków FPPoPP.

W dzisiejszych czasach pomoc innym osobom a zwłaszcza starszym oraz niepełnosprawnym to coraz większa rzadkość. W ramach oddziaływań penitencjarnych, Zakład Karny w Zamościu zorganizował kurs zawodowy „Asystent osoby starszej/niepełnosprawnej z modułem pierwszej pomocy”. Kurs ma na celu przekazać wiedzę uczestnikom jak udzielić pomocy oraz jak fachowo opiekować się osobą niepełnosprawną lub starszą. Dodatkowo w ramach kursu osadzeni poznają podstawy pierwszej pomocy. Każdy z uczestników obowiązkowo musi wziąć udział w zajęciach teoretycznych a po zdanym teście w zajęciach praktycznych.

 

Tego typu kursy zawsze w warunkach izolacji cieszą się wielkim zainteresowaniem. Poza oczywistymi uprawnieniami zawodowymi, które zdobywają uczestnicy kursu, zdobywają oni również wiedzę jak uratować innego człowieka. Podnosi to świadomość uczestników i może bezpośrednio przełożyć się do wewnętrznych pozytywnych zmian.

 

Autor: mł. chor. Mateusz Synowiec

Zdjęcia: mł. chor. Mateusz Synowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej