Nie od dziś wiadomo, że proces resocjalizacji to niezwykle ciężka praca. Głównymi narzędziami, które przyczyniają się do tych zmian są nauka oraz praca. Dzięki pracy, osadzeni uczą się prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Poza tymi oczywistymi i bardzo często wykorzystywanymi narzędziami, jednym ze sposobów na wpłynięcie na osadzonych jest edukacja patriotyczna. W zamojskiej jednostce penitencjarnej staramy się celebrować większość świąt o charakterze patriotycznym. W miesiącu styczniu, mieliśmy kilka bardzo ważnych dat takich jak Powstanie Styczniowe oraz Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. Osadzeni z Zakładu Karnego w Zamościu, dzięki pracy wychowawców, pamiętali o tych świętach. Stworzono audycje radiowe, przeprowadzono prelekcje a podsumowaniem przedsięwzięć patriotycznych były zajęcia kulturalno-oświatowe poza teren jednostki penitencjarnej.

 

Z uwagi na Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu, do zamojskiej jednostki penitencjarnej zaproszono gościa, prezesa fundacji „Pamięć która trwa” p. Zbigniewa Nizińskiego, który w bardzo interesujący sposób przedstawił tematykę Holokaustu w Zakładzie Karnym w Zamościu. Zajęcia cieszyły się wielkim zainteresowaniem, a sam prowadzący bardzo cieszył się z uwagi na intensywną dyskusje, która wywiązała się po przeprowadzonej prelekcji.

 

Dzięki pamięci o patriotach walczących za wolną Polskę, możemy oddać bezpośrednio cześć poległym bohaterom. Ma to również bardzo pozytywne działanie na osadzonych. Z dumą możemy powiedzieć, że Zakład Karny w Zamościu włącza się we wszystkie możliwe wydarzenia patriotyczno-historyczne, gdyż jest to jedna ze świetnych metod, które wpływają na pozytywne przemiany wśród osadzonych.

 

Autor: mł. chor. Mateusz Synowiec

Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki/mł. chor. Mateusz Synowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej