Mimo trudnej sytuacji jaka obecnie panuje w naszym kraju, nie zapominamy o potrzebach osób ciężko chorych. Załoga zamojskiej jednostki penitencjarnej chętnie uczestniczy w nieustannej zbiórce plastikowych nakrętek.

Dbając o środowisko

Zbieranie plastikowych nakrętek to także duży krok w dbaniu o nasze środowisko. Zebrane za pośrednictwem pracowników i funkcjonariuszy naszej jednostki, a także osadzonych nakrętki, można ponownie wykorzystać przy udziale firm recyklingowych, dzięki czemu możemy żyć w czystszym, a co za tym idzie zdrowszym środowisku.

 

Niesiemy pomoc

Dwa nowe serca na plastikowe nakrętki, powstały dzięki przychylności Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Zamościu, który sfinansował zakup materiałów potrzebnych do ich powstania. Gotowe na przyjęcie każdej ilości nakrętek serca, zostały wykonane przez skazanych z zamojskiego zakładu karnego w przywięziennym warsztacie. Jedno z serc zostało ustawione przed wejściem głównym do Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu, natomiast drugie na dziedzińcu zakładu karnego przy ul. Okrzei.

 

Działanie to nic nie kosztuje, a może naprawdę pomóc. W akcję włączyli się również skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Zamościu. Od dłuższego czasu uczą się selektywnej zbiórki odpadów, ponadto zbierają również nakrętki, w celu pomocy innym. W ten sposób uczymy ich społecznie pożądanych postaw, między innymi empatii, czy też wrażliwości na krzywdę, czy cierpienie drugiego człowieka. Zebrane nakrętki, będą przekazane na rzecz Hospicjum Santa Galla pod Zamościem.

 

Autor/Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej