W ramach przygotowań do dnia Wszystkich Świętych, skazani z zamojskiej jednostki penitencjarnej uporządkowali pomniki Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej a także miejsca pamięci walczących o wolną Polskę na cmentarzu przy ul. Peowiaków, oraz zamordowanych na Zamojskiej Rotundzie.

Celem akcji było uporządkowanie miejsc pamięci, oraz mogił poległych walczących o wolną Polskę. Skazani z dużym zaangażowaniem grabili liście i wykonywali prace porządkowe, zadbali również o zapomniane i porzucone mogiły. Zorganizowane zajęcia miały na celu przed wszystkim pogłębianie świadomości współuczestniczenia w przygotowaniach do jednego z ważniejszych w naszej kulturze świąt. Realizowane prace porządkowe to doskonały pomysł na skuteczną readaptacją społeczną osób pozbawionych wolności w zakresie kształtowania  postaw obywatelskich i patriotycznych.

 


Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: mł.chor. Mateusz Synowiec

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej