14 grudnia br. na terenie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu odbyło się oficjalne podsumowanie programy resocjalizacyjnego dla skazanych z udziałem Stowarzyszenia POSTIS.

Na podsumowanie zaproszono Panią Prezes Stowarzyszenia Barbarę Bojko – Kulpę. Wytwory wykonane podczas zajęć programu trafią do potrzebujących z zamojskich placówek opiekuńczych. Gospodarzem uroczystości był Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu mjr. Piotr Grabczak. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Zakładu Karnego w Hrubieszowie gdzie program był również realizowany.

 

Udział skazanych w programie miał na celu przeciwdziałanie postawom pro kryminalnym poprzez wzbudzanie w nich aktywności twórczej oraz rozwój zainteresowań. Twórcza readaptacja poprzez arteterapię oparta jest na metodach kulturo-technicznych, czyli na wykorzystaniu potencjału oddziaływań, jakie daje sztuka. Tego typu oddziaływania nie mają na celu diagnozowania i kompensacji deficytów człowieka, lecz wykorzystania potencjału, który jest w nim ukryty. Zajęcia artystyczne w postaci warsztatów plastycznych mają na celu umożliwienie aktywizacji i rozwoju osobistego skazanych poprzez twórczość własną i kontakt z kulturą, pokazanie im alternatywnych form spędzania czasu wolnego i korzyści płynących z takiej aktywności społecznej. To także pomoc w powrocie do społeczeństwa skazanych  poprzez zminimalizowanie stygmatyzacji i wykluczenia społecznego.

 

Szlachetny cel

Podczas realizacji programu więźniowie pod okiem prowadzących program osób ze Stowarzyszenia POSTIS i funkcjonariuszy zamojskiej i hrubieszowskiej jednostki penitencjarnej wykonywali różnego rodzaju rękodzieło tj. origami, stroiki świąteczne, rysunki i kartki świąteczne, poduszki, maskotki, obrazki itp. Zdolnych artystycznie więźniów jest wielu, świadczy o tym wiele nieszablonowych prac. Skazani angażując się twórczo, mogą nie tylko konstruktywnie wykorzystać czas kary, ale zadbać o swój rozwój osobisty a przy tym wzmocnić poczucie własnej wartości. Wytworzone przez skazanych przedmioty przekazywane są na cele charytatywne.

 

Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia:  kpr. Jakub Główka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej