W związku z realizowanym projektem „W SŁUŻBIE PRAWU”, funkcjonariusze zamojskiej jednostki penitencjarnej w okresie od 15.05 do 19.05 gościli dwie szkoły ponadpodstawowe w Zakładzie Karnym w Zamościu.

Na spotkaniach zostaje poruszona tematyka przestępstw wśród dzieci oraz młodzieży, specyfika pracy w Służbie Więziennej oraz promocja Szkoły Wyżej Wymiaru Sprawiedliwości. Tematy poruszane na zajęciach, niejednokrotnie budzą wśród słuchaczy wielkie zaskoczenie, ponieważ młodzież nie zna konsekwencji łamania prawa. Często ich wiedza jest znikoma, lub błędna, bagatelizują konsekwencje prawne, które mogą dotknąć ich nawet za drobne przewinienia. W najbliższym okresie funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zamościu będą gościć kolejne szkoły ponadpodstawowe oraz brać udział w zajęciach organizowanych w szkołach podstawowych naszego regionu.

 

Młodzież z braku wiedzy, niestety coraz częściej łamie prawo, a konsekwencje tych zachowań mogą zniszczyć ich przyszłą karierę, a jednocześnie marzenia. Liczymy na dalsze spotkania, gdyż brak wiedzy, nie zwalnia od odpowiedzialności za swoje czyny.

 

Autor: mł. chor. Mateusz Synowiec

Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki/mł. chor. Mateusz Synowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej