W ramach współpracy z Nadleśnictwem Tomaszów Lubelski, skazani z Zakładu Karnego w Zamościu uczestniczyli w pogadance przyrodniczej poprowadzonej przez leśniczego Marka Złomańczuka, a następnie pomagali napełniać paśniki w jednym z lasów nadleśnictwa.

Edukacja przyrodnicza

Podczas pogadanki grupa skazanych została zapoznana z rodzajami dzikich zwierząt, jakie zamieszkują tomaszowskie lasy. Osadzeni dowiedzieli się również jak zimują poszczególne zwierzęta, oraz jak zdobywają pokarm w trudnych zimowych warunkach.

 

Napełniamy paśniki

Po spotkaniu o charakterze przyrodniczym, grupa skazanych pod nadzorem pracowników nadleśnictwa rozpoczęła napełnianie kilkunastu paśników, które zlokalizowane były w jednym z lasów w okolicach miejscowości Dub. Akcja miała charakter edukacyjny mający na celu przede wszystkim wyjaśnienie potrzeby dbania o dzikie zwierzęta leśne w tak niesprzyjających warunkach jak obecnie. Skazani zdali sobie sprawę, ile pracy potrzeba, aby wspomóc zwierzęta zimą, co każdego dnia robią pracownicy nadleśnictwa. Akcję napełniania paśników wsparło Koło Łowieckie nr 57 Padwa w Zamościu, które dzierżawi obszar w Nadleśnictwie Tomaszów Lubelski, do którego należą także funkcjonariusze zamojskiej jednostki penitencjarnej.

 

Autor/Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej