Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Zamościu uczestniczyli w spotkaniu historycznym zorganizowanym dzięki współpracy z Muzeum i Miejscem Pamięci w Bełżcu.

Grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Zamościu miała okazję wysłuchać prelekcji historycznej połączonej z dyskusją, która poprowadził, pracownik Muzeum i Miejsc Pamięci w Bełżcu. Wystąpienie poświęcone było głównie tematyce funkcjonowania niemieckich obozów zagłady w Bełżcu a także na Majdanku i Treblince. Podczas spotkania wykorzystane zostały także fragmenty filmu dokumentalnego podejmującego tematykę Holokaustu, w którym świadkowie relacjonują okrucieństwo niemieckich oprawców w obozach zagłady, wobec ludności żydowskiej. Po spotkaniu osadzeni mogli także zapoznać się z wystawą fotografii z obozów, których dotyczyło spotkanie.

 

Edukacja – resocjalizacja

Edukacja, w tym edukacja historyczna wpisana jest w proces resocjalizacji osób pozbawionych wolności, pomagający budować ich tożsamość i wspierający udany powrót do społeczeństwa. Spotkania tego typu pozytywnie wpływają na pobudzenie wyobraźni historycznej osadzonych, budują szacunek dla kultury narodowej, tradycji, rozbudzają zainteresowania przeszłością.

Mamy nadzieję na kontynuację dalszych spotkań z historią w zamojskiej jednostce penitencjarnej.

 

Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: kpr. Jakub Główka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej