Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe są swojego rodzaju zwieńczeniem pracy wychowawczej z osadzonym. W ramach zajęć, programów resocjalizacyjnych, skazani mają możliwość wyjść poza teren jednostki penitencjarnej. Jest to dla nich tym bardziej motywujące, ponieważ na chwile mogą zapomnieć o więziennej rutynie i wrócić do społeczeństwa.

Program zajęć dobierany  jest są zgodnie z wydarzeniami historycznymi, więc często w trakcie zajęć i samego wyjścia, mogą pogłębiać swoją wiedzę patriotyczną i zorientować się w wydarzeniach historycznych do jakich doszło w naszym kraju i nie tylko. Często, jedną z wykorzystywanych metod są wyjścia kulturowo-oświatowe i sportowe. W ramach zajęć, możemy poruszać tematykę taką jak patriotyzm, ekologia, zdrowy tryb życia i wiele innych, prowadzących do wewnętrznej pozytywnej przemiany. Zajęcia sportowe, mają kształtować zdrową rywalizację, pokazać możliwość zdrowego życia i poprawiać samopoczucie. Ważnym aspektem, jest również nauczenie zasad fair-play.

 

Wszystkie te zadania prowadzą do poprawy zachowania i uświadomienia skazanych, że można wybrać inną drogę życia. Nasze starania odbierane są bardzo pozytywnie przez osadzonych w zamojskiej jednostce penitencjarnej. Często w trakcie samych wyjść, osadzeni przyznają, że nie wiedzieli o wydarzeniach historycznych, których bezpośrednio dotyka wyjście. W ten sposób możemy im pokazać inną, lepszą drogę życia, uświadomić im ich miejsce w świecie, oraz pokazać alternatywy, których wcześniej nie znali. Skazani w ramach pracy wychowawczej, uczą się społecznie akceptowanych zachowań. Wychowawcy, wykonując swoje podstawowe obowiązki, prowadzą programy lub zajęcia o różnej tematyce. Wszystkie działania działu penitencjarnego, mają prowadzić do resocjalizacji osadzonych. Uczestnicząc w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych, ukorzeniamy w nich pro społeczną postawę. Wszystko to ma prowadzić do pozytywnych zmian oraz braku chęci powrotu na drogę przestępczego życia.

 

Autor: st. szer. Mateusz Synowiec

Zdjęcia: st. szer. Mateusz Synowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej