Działalność kulturalno-oświatowa jest jednym ze składowych elementów procesu resocjalizacji. Jej celem jest przede wszystkim wychowywanie, uświadamianie i kształtowanie społecznie pożądanych postaw.

Cel zajęć

Zajęcia kulturalno-oświatowe wypełniają czas wolny skazanych przebywających za więziennym murem. Dzięki nim mogą rozwijać swoje pasję i zainteresowania ale także mają okazję zdobyć nowe umiejętności i wiedzę. Wpływają pozytywnie na poziom stresu i pozwalają rozładować negatywne emocje. Najważniejsze cele prowadzonej pracy z osadzonymi to edukacja poprzez pracę i sztukę, czerpanie z dorobku kultury oraz aktywne uczestnictwo w niej, kształcenie umiejętności społecznych, odkrywanie nowych możliwości i pobudzanie do zdobywania wiedzy w taki sposób aby po zakończeniu odbywania kary skazany dalej chciał uczestniczyć w życiu kulturalnym.

 

Formy i zakres działań

Oddziaływania na sferę kulturalną i intelektualną osadzonych na terenie jednostki dotyczą wielu dziedzin i aspektów. W zależności od potrzeb i zainteresowań skazanych prowadzone są zajęcia plastyczne obejmujące rysunek, malarstwo, rzeźbiarstwo czy rękodzieło. Osadzeni mają możliwości gry na instrumentach muzycznych, doskonalą znajomość języków obcych w ramach samokształcenia. Jednostka współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, które również aktywnie uczestniczą w procesie resocjalizacji, m. in. szkoły, biblioteki, ogniska pracy pozaszkolnej, domy kultury. Skazani biorą również udział w ogólnopolskich konkursach literackich, poetyckich, muzycznych i plastycznych.

Działalność kulturalno-oświatowa to nie tylko zajęcia ale również dostęp do informacji. W jednostce funkcjonuje wewnętrzny kanały studia telewizyjnego oraz radiowęzeł. W bibliotece jednostki jest dostęp do prasy i ponad 7500 pozycji książkowych wśród, których wyróżniamy beletrystykę i książki popularno-naukowe, audiobooki, książki i płyty do nauki języków obcych, a także publikacje napisane w językach obcych i językiem brajla. Na terenie jednostki prowadzone są prelekcje i wystawy mające za zadanie poszerzyć wiedzę skazanych z różnych dziedzin nauki i sztuki.

 

Tekst: por. Daniel Prątnicki

Zdjęcia: por. Katarzyna Jabłońska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej