22 kwietnia jest Światowym Dniem Ziemi. Ma na celu uświadomić wszystkim jak ważne jest ekologia i dbałość o czystość środowiska. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. W tygodniu poprzedzającym ten dzień odbywa się wiele akcji proekologicznych.

Praca u podstaw

Także Oddział Zewnętrzny w Zabrzu przyłącza się do tej globalnej akcji chcąc mieć choćby najmniejszy wkład w poprawę środowiskach lokalnego. Osadzeni zabrzańskiej jednostki penitencjarnej wyposażeni w worki na śmieci i rękawiczki, pełni zapału i chęci włączyli się do akcji. Oczyszczali teren osiedla przyległego do jednostki penitencjarnej z wszelkich śmieci, które niestety zamiast trafić do odpowiednich pojemników na odpadki, znalazły się na chodnikach, ulicach, placach zabaw dla dzieci czy zielonych skwerach.

Świadomość społeczeństwa w zakresie dbałości o czystość środowiska i poziom wiedzy w tematyce  ekologii sukcesywnie wzrasta. Niestety akcja sprzątania śmieci uświadamia, że jest jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie…

Tekst i zdjęcia: por. Daniel Prątnicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej