W dniu 23.03.2024 r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bytomiu i Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu byli obecni podczas III Biegu dla Zdrowia i Trzeźwości organizowanego w Geoparku w Zabrzu-Grzybowicach.

Dla amatorów biegania przygotowane zostały trasy na trzech dystansach: 1111, 4545 oraz 11450 metrów. Celem zawodów było nie tylko upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form aktywności fizycznej, ale również promowanie trzeźwości. Imprezę swoją obecnością uświetniło wielu ważnych gości, m.in. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach ppłk Michał Mudy czy Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Bytomiu mjr Przemysław Domagała. Dodatkowo sześciu funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu reprezentowało naszą formację biorąc udział w biegu w umundurowaniu polowym specjalnym.

W trakcie imprezy jako Służba Więzienna mogliśmy również zademonstrować sprzęt, który na co dzień wykorzystujemy w naszej codziennej służbie w tym samochód operacyjno-konwojowy. Udział naszej formacji w imprezie umożliwił promowanie Służby Więziennej jako potencjalnego miejsca pracy. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi procedurami wstąpienia w nasze szeregi. Obecność funkcjonariuszy bytomskiej jednostki penitencjarnej była okazją do podkreślenia istotnej roli jaką pełni Służba Więzienna w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu w szczególności poprzez izolację sprawców przestępstw oraz prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych. Odwiedzający stoisko służbowe mogli zapoznać się z przywilejami, jakie wiążą się z założeniem munduru (m. in. możliwością awansu zawodowego, nabyciem praw emerytalnych po 25 latach służby, dofinansowaniem do wypoczynku, pomocą finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych, nagrodą roczną).

Obecność w tego rodzaju wydarzeniach to idealna okazja do integrowania się ze środowiskiem lokalnym, prezentowania pozytywnego wizerunku Służby Więziennej oraz zachęcania do wstąpienia w nasze szeregi.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się pod adresem www.sw.gov.pl/rekrutacja bądź pod numerem telefonu: 504 333 932.

 

Tekst: ppor. Szymon Dziombek

Zdjecia: archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej