7 listopada 2022 w Zabrzu na pytanie „Jak walczyć z przemocą?” próbowano odpowiedzieć podczas konferencji pt. „Innowacyjne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jako element readaptacji społecznej”, w której czynny udział wzięli funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu.

Konferencja została zorganizowana przez Fundację Pomost, Instytut Readaptacji oraz Fundację Synergium. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz miejskich, wojewódzkich, Służby Więziennej i świata nauki. Jej problematyka dotyczyła roli różnych instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy. Poruszono tematykę sposobów zwiększenia efektywności działań w tym zakresie, wyzwań z jakimi każda z instytucji mierzy się na co dzień i jakie są potrzeby w zakresie readaptacji. Konferencja była bardzo dobrym sposobem, również podczas rozmów w kuluarach, na wymianę doświadczeń, spostrzeżeń i dobrych praktyk w walce z przemocą w rodzinie.

Funkcjonariusze Służby Więziennej w trakcie wykonywania swoich obowiązków, często spotykają się ze zjawiskiem przemocy w każdej postaci. W dzisiejszym świecie jest ona wszechobecna i stanowi istotny problem społeczny, który stawia przed nami wiele wyzwań. Przemoc działa destrukcyjnie zarówno na ofiarę przemocy jak i na jego sprawcę, dlatego ważnym jest uświadomienie sobie jej przyczyn i wypracowanie metod, które będą jej zapobiegać.

Tekst: por. Daniel Prątnicki

Zdjęcia: Funadacja POMOST

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej