W dniu 28 czerwca 2022 roku dobiegł końca kolejny kurs zawodowy sfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Osadzeni zdobywali wiedzę i umiejętności jako monterzy izolacji budowlanych i elewacji.

Większe szanse

W jednym z głównych celów wykonania kary pozbawienia wolności, o którym mowa w Kodeksie Karnym Wykonawczym „uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, naukę”. Od lat Służba Więzienna, poprzez edukację i szkolenia kursowe, wyposaża osoby pozbawione wolności w narzędzia, które znacząco zwiększają ich szanse na podjęcie pracy po opuszczeniu zakładu karnego. Wyższe kwalifikacje wiążą się z większymi możliwościami rozwoju zawodowego i wyższymi zarobkami, a te pozwalają zakończyć działalność przestępczą i umożliwiają zgodne z prawem życie.

 

Nowe perspektywy

Kluczowym aspektem w skutecznym procesie resocjalizacji jest zatrudnienie osadzonych, zarówno w trakcie odbywania kary jak i po jej odbyciu, dlatego kolejnych 10 osadzonych zabrzańskiej jednostki miało okazję zdobyć nową wiedzę i umiejętności, które z pewnością przydadzą się im na rynku pracy. Osadzeni pod czujnym okiem wykwalifikowanych prowadzących w ramach kursu zawodowego nabyli umiejętności do wykonywania podstawowych robót związanych z izolacją i ociepleniem budynków biorąc udział w pracach modernizacyjnych pawilonu mieszkalnego. Za więziennym murem kursy zawodowe są najlepszą formą zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jego głównym celem jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia.  Dodatkowo kurs obejmował aktywizację zawodową ułatwiającą poruszanie się po rynku pracy. Tak kompleksowe szkolenie i uzyskanie dzięki niemu kwalifikacje zawodowe, potwierdzone zdanym egzaminem, pozwolą na łatwiejsze zdobycie satysfakcjonującej pracy zaś dobrze płatne zatrudnienie może zapobiec powrotności do przestępstwa.

Tekst i zdjęcia: por. Daniel Prątnicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej