Dnia 20 września 2023 roku odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Aresztowi Śledczemu w Bytomiu, Aresztowi Śledczemu w Częstochowie oraz Zakładowi Karnemu w Herbach z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia.

Akt nadania sztandaru to bardzo podniosłe wydarzenie w historii jednostki penitencjarnej. Sztandar jest uznawany za symbol najważniejszych wartości, miłości do Ojczyzny, męstwa oraz wierności.

Uroczystość nadania sztandarów miała miejsce w środę 20 września na Jasnej Górze w Bastionie Świętej Barbary. W obchodach wzięło udział wielu znamienitych gości między innymi: Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś, posłowie okręgu częstochowskiego oraz katowickiego, Wicewojewoda Śląski Pan Robert Magdziarz, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. inst. Jacek Kitliński, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Maciej Konior, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, świata nauki, kultury, gospodarki, duchowieństwa, resortowych związków zawodowych oraz kadra kierownicza jednostek penitencjarnych.

Symbolicznym momentem uroczystości było wbicie gwoździ honorowych oraz pamiątkowych w drzewce sztandarów, które poświęcił Jego Ekscelencja Metropolita Częstochowski ksiądz Arcybiskup Wacław Depo. Dokonano wpisów w księgach pamiątkowych.

Następnie goście uroczystości udali się do Bazyliki jasnogórskiej, gdzie w asyście sztandaru CZSW oraz sztandarów okręgowych inspektoratów SW odbyła się msza święta połączona z ogólnopolską  pielgrzymką Służby Więziennej.

Fundatorem sztandaru dla Aresztu Śledczego w Bytomiu jest Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe Rakon.

Sztandar Nasza duma

Nadanie naszej jednostce sztandaru stanowi podziękowanie jej funkcjonariuszom i pracownikom za codzienny trud i pracę na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw. Z wielką dumą wkraczamy w szeregi jednostek penitencjarnych, które mają zaszczyt noszenia swojego sztandaru. Niech ta podniosła chwila wzmocni naszą determinację oraz gotowość do służby. Z godnością będziemy prezentować sztandar w trakcie uroczystości państwowych o charakterze patriotycznym i religijnym oraz  awansów na wyższe stopnie służbowe, a służba w asyście pocztu będzie dla nas szczególnym wyróżnieniem i uznaniem naszej pracy. Sztandar będzie symbolem przypominającym funkcjonariuszom i pracownikom Aresztu Śledczemu w Bytomiu oraz Oddziałowi Zewnętrznemu w Zabrzu o najwyższych wartościach - honorze, wierności, tradycji.

Dziękujemy wszystkim funkcjonariuszom zaanagżowanym w organizację powyższej uroczystości oraz tym, którzy uczestniczyli w pielgrzymce.

zdj. por. Daniel Bazylewicz

tekst: kpt. Krzysztof Hyba 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej