17 czerwca 2023 roku funkcjonariusze oraz emeryci jednostek penitencjarnych okręgu katowickiego brali udział w kolejnej pielgrzymce rowerowej na Jasną Górę. Celem pielgrzymki była chęć powierzenia swoich próśb i trosk Czarnej Madonnie a także spędzenie aktywnie wolnego czasu.

Czas modlitwy

Funkcjonariusze musieli pokonać spory dystans aby powierzyć Czarnej Madonnie swoje troski i prośby ale także podziękowania za cierpliwość i wytrwałość podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych. Po dotarciu na miejsce zbiórki na Jasnej Górze, pielgrzymów przywitał ks. Tomasz Sękowski, który w imieniu funkcjonariuszy Służby Więziennej i ich rodzinny odprawił Mszę Świętą. Czas spędzony w sanktuarium dał możliwość wyciszenia się, odpoczynku i złapania duchowego oddechu oraz nabrania dystansu do wielu przyziemnych spraw.

Czas integracji

Pielgrzymki rowerowe organizowane od wielu lat przez i dla funkcjonariuszy Służby Więziennej niosą za sobą wiele korzyści. Kilkugodzinna trasa rowerowa i czas wyprawy a także spotkanie po niej był świetną okazją do lepszego poznania się. Wspólne rozmowy i dyskusje pozwoliły uczestnikom wymienić się doświadczeniami i poznać inny punkt widzenia. Podziękowania za przygotowanie tego wydarzenia należą się NSZZ Solidarność, NSZZFiPW a także Dyrekcji Aresztu Śledczego w Bytomiu.

 

Tekst: por. Daniel Prątnicki

Zdjęcia: archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej