Po zimowej przerwie, na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Oddziałem Zewnętrznym w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu a Miejskim Ogrodem Botanicznym w Zabrzu, osadzeni z zabrzańskiej jednostki będą mogli ponownie podjąć się zajęć edukacyjnych na terenie ogrodu.

Wraz z nastaniem wiosny zakres prac i wyzwań na terenie zabrzańskiego ogrodu botanicznego zdecydowanie wzrasta. Ośrodek dysponuje wielkim terenem, który można zagospodarować na wiele sposobów ale do tego poza chęciami potrzebne są również ręce do pomocy. W tym zakresie swoje zadanie mają skazani. Nie tylko są chętni do pracy ale także do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. Biorąc udział w zajęciach przy organizacji i zagospodarowaniu terenów zielonych będą mogli także edukować się w zakresie ogrodnictwa i botaniki. Taka współpraca rodzi korzyści, które przysłużą się również mieszkańcom Zabrza.

tekst: por. Daniel Prątnicki

zdjęcia: archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej